انجماد فلزات

۱۵ فروردین , ۱۴۰۰

پس از آن که فلز مذاب به داخل قالب ریخته می شوند، یک سلسله اتفاقی در خلال انجماد قطعه ریختگی و خشک شدن آن تا دمای محیط رخ می دهد. این اتفاقات بر شکل، یکنواختی و ترکیب شیمیای دانه های تشکیل شده در سرتاسر قطعات ریختگی اثر بسیار می گذارند، که به نوبه خود بر خواص کلی قطعه نیز تاثیر دارند.

عوامل مهم موثر انجماد فلزات عبارتند از

انجماد فلزات

به دلیل آنکه یک فلز خالص نقطه ذوب (یا انجماد) مشخصی دارد، بنابراین در دمای ثابتی منجمد می شود. برای مثال، آلومینیوم خالص در آهن خالص و تنگستن خالص منجمد می شود.

پس از آن که دمای ذوب فلز تا دمای انجماد آن سقوط می کند، دمای آن در مدتی که گرمای نهان ذوب آن دفع می شود ثابت خواهد ماند.

جبهه انجماد (فصل مشترک جامد – مایع ) داخل آب مذاب با انجماد مذاب از دیواره های قالب به طرف مرکز آن حرکت می کند. همین که انجاد در نقطه ای صورت گرفت، خنک شدن ادامه پیدا می کند.

همین که انجماد در نقطه ای صورت گرفت، خنک شدن ادامه پیدا میکند. فلز منجمد شده که قطعه ریخته گری نا میده می شود، از قالب بیرون آورده شده و دمای آن تا دمای محیط کاهش یافته و خنک می شود.

ساختار انجماد فلزات

ساختار دانه های انجماد فلزات در دیواره های قالب، که هم دما با محیط است، باعث می شود که فلز به سرعت خنک شود. خنک شدن سریع، پوست یا پوسته ای نازک از دانه های ریز هم محور به وجود می آورد.

انجماد فلزات

این دانه ها در جهتی مخالف جهت انتقال حرارت قالب بیرون رشد می کنند. آن دسته از دانه ها که جهت همسو دارند به طور طولی رشد می کنند و دانه های ستونی نامیده می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *