طراحی جیک و فیکسچر

طراحی جیگ و فیکسچر

طراحی جیگ و فیکسچر و همچنین ساخت آن ها جهت تولید قطعات یکسان در تیراژ بالا و دقت مورد نظر بکار می روند و از جمله مزایای آن می توان به افزایش راندمان تولید، کاهش نیاز به مهارت اپراتور و کاهش هزینه اشاره نمود.  

جیگ ها وسایلی هستند که علاوه بر نگهداری و استقرار صحیح قطعات کار، هدایت ابزار برنده را نیز میسر می سازد و در عملیات سوراخکاری، برقوکاری، قلاویزکاری، سوراخ تراشی و غیره بکار می روند. این وسیله مهارت را از ماشین به قطعات کمکی آن انتقال داده و انجام دقیق عملیات ساخت را به وسیله کارگران غیر ماهر میسر می سازد. یک جیگ باید طوری طراحی شود که بتوان قطعه کار را براحتی و سریع روی آن سوار و پیاده کرد.

نقش جیگ در عملیات تولیدی به قرار زیر است:

فیکسچرها وسیله ای هستند که قطعه کار را برای انجام عملیات مختلف بطور قابل اطمینانی نسبت به ماشین، ثابت نگه می دارد. فیکسچر ابزار برش را مانند جیگ راهنمایی نمی کند.

طراحی جیک و فیکسچر ایسامکو

وظایف اصلی فیکسچر به قرار زیر می باشند:

وظایف اصلی فیکسچر

در طراحی جیگ و فیکسچر ها، طراح علاوه بر این که طرح دقیق و مطلوب برای یک جیگ یا فیکسچر را تهیه می نماید، می بایست حداقل هزینه را برای این کار مدنظر قراردهد و ملاحظات اقتصادی را حین طراحی جیگ و فیکسچرها لحاظ کند.

در این بین انتخاب صحیح مواد و عملیات حرارتی مناسب مرتبط با آن می تواند سبب افزایش عمر و تکرار پذیری جیگ و فیکسچر و بهینه سازی هزینه در طول زمان گردد.

در ایسامکو با رعایت تمامی موارد تخصصی جهت دستیابی به تلرانسهای مدنظر مشتریان و در تطابق با الزامات و امکانات آن ها، طراحی جیگ و فیکسچرهای مورد نیاز مشتریان را با بالاترین کیفیت انجام می دهد.

بهره مندی ایسامکو از متخصصین مجرب و ماشین آلات بروز امکان ساخت جیگ و فیکسچرهای طراحی شده را در تطابق با مشخصات مدنظر فرآهم می آورد.