ماشین های فورجینگ

۲۷ شهریور , ۱۴۰۰

انواعی از ماشین های فورجینگ، با دامنه ای از ظرفیت ها، سرعت ها و ویژگی های سرعت – کورس متفاوت استفاده می شوند. این ماشین ها اغلب تحت عنوان پرس ها یا چکش ها طبقه بندی می شوند.

ماشین های فورجینگ : پرس های هیدرولیکی

این پرس ها با سرعت های ثابت کار می کنند و بار محدود یا بار کنترل شده اند. به عبارت دیگر، اگر بار لازم از حد ظرفیت یک پرس تجاوز کند پرس باز می ایستد. 

مقادیر زیاد انرژی را می توان در یک ضربه با بار ثابت ( در حالی که سرعت را می توان کنترل نمود) به قطعه کار منتقل کرد.

از آنجا که زمان فورجینگ با پرس هیدرولیکی طولانی تر از انواع دیگر ماشین های فورجینگ است، بنابراین قطعه کار ممکن است به سرعت سرد شود، مگر اینکه قالب ها گرم شوند.

مقایسه پرس هیدرولیکی و پرس مکانیکی :

 در مقایسه با پرس های مکانیکی، پرس های هیدرولیکی کم سرعت ترند و هزینه اولیه مشتری در بر دارند، ولی هزینه تعمیر و نگهداری آن کم است.

یک پرس هیدرولیکی اغلب متشکل از یک بدنه با دو یا چهار ستون پیستون ها، سیلندر ها، کوبه ها و پمپ های هیدرولیکی است، که با موتور های الکتریکی کار می کنند.

ماشین های فورجینگ : پرس های مکانیکی :

این پرس ها در اصل یا از نوع میل لنگ اند و یا از نوع خروج از مرکز. سرعت این پرس ها از یک مقدار ماکزیمم در مرکز ضربه، تا صفر در انتهای ضربه تغییر می کند، بنابراین ضربه محدودند.

ماشین های فورجینگ

انرژی در یک پرس مکانیکی توسط فلایویل بزرگی که از یک موتور الکتریکی توان می گیرد، تولید می شود. یک کلاچ، فلایویل را با یک شفت خروج از مرکز درگیر می کند.

نیروی قابل دسترس در یک پرس مکانیکی به طول کورس آن بستگی دارد. این نیرو در نقطه مرگ پایین فوق آلعاده زیاد می شود.

بنابراین، برای جلوگیری از شکستن قالب یا قطعات دستگاه، تنظیم درست دستگاه ضروری است. پرس های مکانیکی آهنگ های تولید بالا دارند؛ به سادگی اتومات می شوند و کمتر از دیگر انواع ماشین های فورجینگ مهارت اپراتور را نیاز دارد.

ماشین های فورجینگ : پرس های پیچی :

این پرس ها انرژی خود را از یک فلایویل می گیرند؛ بنابراین انرژی محدود اند. بار فورجینگ آنها از طریق یک پیچ قائم منتقل شده و کوبه هنگامی متوقف می شود که انرژی فلایویل تخلیه شده باشد.

ماشین های فورجینگ

اگر قالب در انتهای چرخه بسته نشوند، عملیات تکرار می شود، تا فورجینگ کامل شود.

پرس های پیچی برای عملیات گوناگون فورجینگ قالب بار و قالب بسته می شوند؛ این پرس ها به ویژه برای کمیت های تولید کوچک و قطعات دقیق، نظیر پره های توربین بسیار مناسبند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *