فورجینگ قالب باز

۱۲ تیر , ۱۴۰۰

فورجینگ قالب باز ساده ترین فرآیند فورجینگ است. هر چند بیشتر قطعات فورجینگ قالب باز اغلب دارای وزن از ۱۵ کیلو گرم تا ۵۰۰ کیلوگرم می باشند، ولی قطعات فورجی تا وزن ۳۰۰ تن نیز تولید می شود.

اندازه قطعات نیز ممکن است بسیار کوچک تا بعضی شفت های به طول ۲۳ متر ( مانند شفت پروانه کشتی ) تغییر کند.

فورجینگ قالب باز

فرآیند فورجینگ قالب باز را می توان با قرار دادن یک قطعه کار توپر بین دو قالب سخت و کاستن از ارتفاع آن ( با فشار ) نشان داد. این فرآیند، کله زنی یا فورجینگ قالب تخت نیز نامیده می شود،

فورجینگ قالب باز

در فورجینگ قالب باز ، سطوح قالب ممکن است حفره های ساده ای برای تولید قطعات به نسبت ساده داشته باشند. تغییر شکل قطعه کار در شرایط ایده آل به دلیل آنکه حجم ماده در این عملیات ثابت می ماند، بنابراین هر گونه کاهش ارتفاع، قطر قطعه فورجی را افزایش می دهد.

در عملیات واقعی، قطعه شکل بشکه ای پیدا می کند؛ این تغییر شکل به تغییر شکل پن کیک نیز مرسوم است.

نورد گرم

بشکه ای شدن در اصل به دلیل نیروهای اصطکاک فصل مشترک های قالب و قطعه کار پدید می آید که با جریان مواد در فصل مشترک ها به سمت بیرون مقابله می کنند. این نوع تغییر شکا را می توان با استفاده از یک روانکار موثر به حداقل رساند.

علت بشکه ای شدن در فورجینگ قالب باز :

بشکه ای شدن در فورجینگ می تواند هنگام کله زنی قطعه کارهای داغ بین قالب های سرد نیز پدید آید. ماده نزدیک به فصل مشترک قالب و قطعه کار به سرعت سرد می شود، در حالی که بقیه قطعه کار به نسبت داغ باقی می ماند.

بنابراین، مقاومت به تغییر شکل ماده، در کناره های قطعه کار از مرکز بیشتر است. در نتیجه، بخش مرکزی قطعه کار بیشتر از بخش های کناری آن تغییر شکل جانبی می دهد.

forgging

بشکه ای شدن ناشی از آثار گرمایی را می توان با استفادهاز قالب های گرم شده کاهش داد؛ از حافظ های گرمایی، نظیر پارچه شیشه نیز در فصل مشترک های قطعه کار – قالب استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *