سنگ زنی خزشی

به طور معمول سنگ زنی خزشی با عملیات براده برداری با آهنگ های کم و پرداخت کاری ظریف همراه است.

اما از این فرآیند می توان برای عملیات براده برداری فلز در مقیاس زیاد، شبیه فرزکاری، خان کشی و صفحه تراشکاری دروازه ای نیز بهره گرفت.

در سنگ زنی خزشی که در اواخر دهه ۱۹۵۰ به کار رفته، عمق برش تا ۶ میلی متر و سرعت قطعه کار پایین است.

 سنگ سنباده ها در این فرآیند بیشتر از درجه نرم با چسب رزینی و با ساختاری بازنده می باشد تا تا به این ترتیب دماها پایین نگه داشته شوند و صافی سطح بهبود پیدا کند.

ویژگی ماشین های سنگ زنی

ماشین های سنگ زنی خزشی ویژگی های خاصی، از قبیل قدرت زیاد، صلابت بالا ( به سبب نیروهای زیاد ناشی از عمق براده برداری )، ظرفیت لرزه گیری بالا، سرعت های متغییر محور دوران و میز کار و ظرفیت بالای مایعات سنگ زنی دارند.

امروزه سنگ هایی به کار می روند که قابلیت تیز شدن پوسته سنگ سنباده با غلتک هایی از الماس را دارند.

اقتصاد کلی و موقعیت رقابتی سنگ زنی خزشی نسبت به دیگر فرآیندهای براده برداری نشان می دهد که این فرآیند می تواند برای کاربردهای خاص، رقیب دیگر فرآیندهای ماشین کاری و مقرون به صرفه باشد.

از جمله این کاربردها سنگ زنی سمبه ها، جاخارها، شیارهای مته پیچی، ریشه پره توربین ها، و انواع قطعات پیچیده سوپرآلیاژی است.

از آنجا که سنگ سنباده به شکل قطعه کار تولیدی تیز می شود، در نتیجه، نیازی نیست که قطعه کار پیشتر فرزکاری، فرزکاری، ماشینکاری، یا خان کشی شود.

مطالب پیشنهادی