تولید سلولی

مفهوم فناوری گروهی را می توان به صورت کارامد در تولید سلولی که متشکل از یک یا چند سلول تولیدی است، پیاده کرد. تولید سلولی واحدی کوچک، دارای یک تا چند ترمینال، در داخل یک سیستم تولیدی است.

یک ترمینال معمولا دارای یک ماشین (یک سلول تک ماشینی) یا چند ماشین (یک سلول چند ماشینی) است که هر یک عملیات جداگانه ای را روی قطعه انجام می دهند.

ماشین ها را می توان اصلاح و تجدید ابزار و برای خطوط تولید متفاوت در داخل همان خانواده قطعات تجدید گروه کرد. سلول های تولیدی در تولید خانواده هایی از قطعات که تقاضای به نسبت ثابتی دارند از کارایی خاص برخورداراند.

 تولید سلولی در اصل در ماشین کاری و عملیات شکل دهی فلز ورق استفاده می شود.

 ماشین های ابزار متداول در سلول های تولیدی عبارتند از: ماشین های تراش، فرز، منه، سنگ زنی، تخلیه الکتریکی و مرکزهای ماشین کاری تجهیزات مورد استفاده در شکل دهی ورق عبارتند از :

 ماشین های قیچی، سوراخ کاری قالبی، خم کاری و سایر ماشین های شکل دهی در میان این ماشین ها ممکن است ماشین های چند منظوره یا ماشین های CNC  نیز باشند.

تولید سلولی با درجاتی از کنترل اتوماتیک عملیات زیر استفاده می شوند.

محور اصلی تمام این فعالیت ها سیستم جابجایی مواد برای انتقال مواد و قطعات بین ترمینال ها است.

در سلول های ماشینکاری نظارت شده، مواد را می توان توسط اپراتور و به طور دستی جابجا و منتقل کرد مگر اینکه  قطعات بسیار سنگین و یا جابجایی آنها بسیار خطرناک باشد.

با یک رباط صنعتی که در مرکز سلول قرار گرفته است، جابجا یا منتقل نمود همچنین بازرسی خودکار و تجهیزات آزمایش قطعه نیز می تواند بخشی از سلول باشد.

مطالب پیشنهادی