تک بلور
تنش های پسماند
هنگامی که قطعه کار تحت تغییر شکلی قرار می گیرد، که در سرتا سر قطعه یکنواخت نیست، تنش های پسماند در آن به وجود می آید. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: ساخت قطعات صنعتی این تنش ها، تنش هایی هستند که در درون یک قطعه پس از آنکه […]
شهریور ۲۷, ۱۴۰۲
ساختار پلیمر
ساختار پلیمر
خواص پلیمر به ساختار تک تک ملکول های پلیمر، ساختار پلیمر، شکل و اندازه ملکول و چگونگی قرار گرفتن آنها در ساختمان یک پلیمر بستگی دارد. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: اقتصاد فورجینگ ملکول های پلیمر با اندازه بسیار بزرگ شان شناخته می شوند، که همین ویژگی آنها […]
شهریور ۲۲, ۱۴۰۲
بازیابی، تبلور مجدد
پولک زنی فتوشیمیایی
پولک زنی فتوشیمیایی، که حکاکی نوری نیز نامیده می شود، صورت کامل شده ای از فرزکاری شیمیایی است. در این فرآیند، براده برداری از ورق نازک مسطح، معمولا با فنون عکاسی انجام می شود. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: اقتصاد فورجینگ که این امر باعث شده به این […]
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۲
عملیات پرداخت کاری
افزون بر فرآیند هایی که تا اینجا بیان شد، فرآیند های چندی نیز معمولا به عنوان عملیات پرداخت کاری نهایی روی قطعه کار انجام می شوند. در این فرآیند ها بیشتر از دانه های ساینده استفاده می شود. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: تولید قطعات صنعتی عملیات پرداخت […]
دی ۲۶, ۱۴۰۱
سنگ زنی استوانه ای
در سنگ زنی استوانه ای با محور که سنگ زنی نوع مرغکی نیز نامیده می شود، سطح استوانه ای خارجی و شانه های قطعه کار سنگ زنی می شود. بعضی کاربردهای آن عبارتند از : یاتاقان های میل لنگ، محور دوران ها، پین ها، رینگ بلبرینگ ها و غلتک دستگاه های نورد. پیشنهاد می کنیم، […]
دی ۱۰, ۱۴۰۱
ساختار پلیمر
خواص عمومی و کاربردهای ترموپلاستیک
خواص عمومی و کاربردهای ترموپلاستیک های اصلی، به ویژه آن دسته از خواص که به تولید محصولات پلاستیکی و های آنها ارتباط دارد، در این بخش عنوان می شود. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: اقتصاد فورجینگ استال ها (از ترکیب واژه های استیک و الکل) استحکام، سفتی و […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۱
ساختار بلوری فلزات
هنگامی که فلزات از حالت مذاب منجمد می شوند اتم های آنها با آرایش خاص و به صورت اشکال منظم گوناگون، موسوم به بلور در کنار هم قرار می گیرند. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: تولید قطعات صنعتی این آرایش اتم ها در بلور ساختار بلوری نامیده می […]
آذر ۲۱, ۱۴۰۰
پوشش الماسی
در زمینه پوشش الماسی فلزات، شیشه، سرامیک ها  و پلاستیک ها با استفاده از فنون مختلف، رسوب شیمیایی بخار، رسوب بخار به کمک پلاسما و رسوب تقویت شده با پرتو یونی پیشرفت های مهمی حاصل شده است. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: ریخته گری در خلاء نمونه هایی […]
آبان ۹, ۱۴۰۰
اندازه گیری مهندسی و ابزار دقیق
اندازه گیری مهندسی عبارت است از اندازه گیری ابعاد اعم از : طول ضخامت، قطر، پخی، زاویه، تختی، فورم و غیره. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: شکل دهی کششی مطابق معمول، اندازه گیری قطعه بعد از اینکه تولید شد، انجام می شود، این شیوه به بازرسی پس فرآیندی […]
مهر ۲۴, ۱۴۰۰