خان کشی و ماشین های خان کشی

۸ آذر , ۱۳۹۹

عملیات خان کشی شبیه صفحه تراشکاری با دندانه های چندگانه است و برای ماشینکاری سطوح داخلی و خارجی مانند سوراخ های گرد، چهار گوش، یا مقاطع غیر منتظم، جاخارها، دندانه های چرخ دنده های داخلی، سوراخ های هزارخار سطوح تخت به کار می رود

سوزن خان کشی :

سوزن خان کشی در واقع، یک ابزار برش چند دندانه دراز است

الف) که عمق دندانه های آن به – پشت سرهم بیشتر می شود. بنابراین، عمق کلی بار برداشته شده در یک ضربه برابر با مجموع عمق برش های هر دندان سوزن خان کشی است. یک سوزن خان کشی بزرگ می تواند در یک ضربه، به عمق ۳۸ میلی متر .

خان کشی

براده برداری کند خان کشی، فرایند تولیدی مهمی است و به این وسیله می توان قطعاتی با صافی سطح و دقت ابعادی بسیار خوب ایجاد کرد و به خوبی با سایر فرایندها، مانند داخل تراشی، فرزکاری،

صفحه تراشکاری و برقوزنی در ایجاد اشکال یکسان رقابت می کند. هر چند سوزن های خان کشی ممکن است گرانقیمت باشند ولی برای حجم تولیدهای بالا این هزینه قابل توجیه است.

خان کشی

سوزن های خان کشی. اجزای یک سوزن خان کشی  نشان داده شده است. زاویه شیب (قلاب) آن، مانند تراشکاری و دیگر عملیات برشکاری به جنس قطعه کار بستگی دارد و معمولا بین °۰ و ۲۰۲ است.

زاویه لقی آن معمولا ۴۰ – ۱۹ است. دندانه های پایانی، زاویه های کمتری دارند. زاویه لقی خیلی کم موجب کشیده شدن دندانه ها به سطح خان کشی می شود. گام دندانه ها به عواملی مانند طول قطعه کار (طول برش)، استحکام دندانه و اندازه و شکل برادهها بستگی دارد.

عمیق و گام دندانه به ویژه برای قطعه کارهای بزرگ باید به حد کافی زیاد باشد، تا براده های حاصل حین خان کشی را در مرد جای دهد، حداقل دو دندانه باید در تمام ملت با قطعه کار در تماس باشید. می توان برای به دست آوردن گام یک سوزن خان کشی جهت برش سطحی به طول ۲ از فورمول زیر استفاده کرد

عملیات خان کشی چرخشی :

عملیات خان کشی چرخشی سطوح یاتاقانی میل لنگ ها و کاربردهای مشابه آن یک فناوری پیشرفته در خان کشی است. میل لنگ بین دو مرغک می چرخد و سوزن خان کشی، که به چند الماسه کاریایدی مجهز است، روی سطوح یاتاقانی آن به طور مماسی کشیده شده و براده برداری می کند.

خان کشی

این فرایند ترکیبی از پوست تراشی و رنده کاری است که در آن لایه نازکی از ماده با ابزار برشی به شکل خاص برداشته می شود). در خان کشی چرخشی از سوزن های مستقیم و دایره ای نیز استفاده می شود. ماشین هایی که چندین میل لنگ را همزمان خان کشی می کنند، نیز وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *