ماشینکاری شیمیایی

۴ مرداد , ۱۳۹۹

در فرایندهای ماشینکاری شیمیایی که تا اینجا بیان شد، عمل براده برداری به واسطه تشکیل براده، سایش یا ریزتراش انجام می گیرد. اما، مواردی وجود دارد که در آنها این فرایندها به صورت رضایت بخش و اقتصادی امکان پذیر نیست.

یا حتی دلایل زیر غیر قابل انجام است :

ماشینکاری شیمیایی

این نیازمندی ها منجر به گسترش امکانات شیمیایی، الکتریکی، لیزری و سایر وسایل براده برداری شد. این روش های پیشرفته که در گذشته ماشین کاری غیر سنتی یا غیر معمول نامیده می شد و در سال های دهه ۱۹۶۰ پیدا شدند)

ماشینکاری شیمیایی :

ماشینکاری شیمیایی از روی مشاهده اثر مواد شیمیایی بر فلزات و حکاکی آنها و به این ترتیب باربرداری به مقدار اندکی از سطح قطعه کار پیدا شده است ، این فرایند با انحلال شیمیایی به کار گیری معرف های شیمیای یا محلول حکاکی مانند محلول اسیدی یا بازی انجام می گیرد.

ماشینکاری شیمیایی

ماشینکاری شیمیای قدیمی ترین فرآیند ماشینکاری غیر سنتی است و برای کنده کاری فلزات و سنگ های تخت ، پلیسه گیری و به تازگی در تولید صفحات مدار چاپی و تراشه های ریز پردازنده استفاده می شود.

فرزکاری شیمیایی :

در فرزکاری شیمیایی، ( ماشین کاری شیمیایی )  حفره های کم عمق روی صفحات، ورق ها ، قطعات فورجی و اکستروژن ها (اغلب به منظور کاستن از وزن کلی آنها ) ایجاد می شوند. این فرآیند در انواع گسترده ای از فلزات ، با عمق های براده  برداری به کار گرفته شده است .

خوردگی انتخابی توسط معرف های شیمیایی در بخش های مختلفی از سطوح قطعه کار یا لایه هایی از ماده قابل برداشت که ماسک زنی نا میده می شوند. یا با غوطه ور سازی موضعی در معرف شیمیایی کنترل می شود.

فرزکاری شیمیایی از مراحل زیر تشکیل میشود:

فرزکاری شیمیایی ( ماشین کاری شیمیایی ) در صنعت هوا فضا برای برداشتن لایه های کم عمق از قطعات بزرگ هواپیما، قطعات پوسته موشک و قطعات اکستروژنی بدنه هواپیما به کار می رود.

ظرفیت مخزن معرف ها است. این فرایند برای تولید افزاره های میکروالکترونیکی  نیز به کار می رود. دامنه تغییرات صافی سطح و تلرانس هایی که با فرایندهای ماشین کاری شیمیایی و سایر فرایندهای ماشین کاری شیمیایی به دست می آید.

برخی آسیب های سطحی ممکن  است در اثر فرزکاری شیمیایی ( به سبب حکاکی ترجیحی و خوردگی بین دانه ای ) یه وجود آید ، که اثری نامطلوب بر خواص سطح قطعه می گذارند.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *