تولید محصول صنعتی رقابتی و رقابت پذیر
تولید محصول صنعتی رقابتی و رقابت پذیر
تولید محصولات با کیفیت بالا و با پایین ترین هزینه ممکن، نیازمند شناخت روابط اغلب پیچیده ای در بین عوامل بسیار است. می دانیم که طرح محصول، انتخاب مواد و انتخاب فرایندهای تولید همگی با هم در ارتباط می باشند.
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹