طراحی محصول صنعتی

طراحی محصول صنعتی

طراحی محصول صنعتی ابتدا نیاز به درکی روشن از وظایف و عملکرد مورد انتظار آن محصول دارد. طراحی محصول یک فعالیت بسیار مهم است، زیرا ثابت شده است که ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه توسعه و ساخت محصول با تصمیم سازی های مراحل اولیه طراحی محصول صنعتی مشخص می گردد.

فرایند طراحی محصول صنعتی با پیدایش و توسعه مفهوم ذهنی ابتدایی از محصول آغاز می شود که در این مرحله رویکردهای دارای ابتکار می توانند به صرفه جویی های کلان در زمینه مواد و هزینه های تولید منجر شوند. مهندس طراح جهت طراحی محصول می بایست علاوه بر اطلاع از ارتباطات درونی بین مواد، طرح و تولید، دارای اطلاعات کافی از اقتصاد کلی عملیات باشد.

در یک فرآیند مهندسی، رویکرد سیستماتیک و یکپارچه سازی طرح و تولید محصول به منظور بهینه سازی تمام عوامل و اجزای دخیل در چرخه عمر محصول ضروری می­باشد، که به این رویکرد مهندسی همزمان اطلاق می­گردد . اهداف اصلی مهندسی همزمان عبارتند از: کم کردن تغییرات در طرح و مهندسی محصول، کاستن از زمان و هزینه هایی که تولید محصول از مفهوم ذهنی تا ساخت و عرضه آن به بازار را در بردارد. عمر کلی محصول می بایست در مرحله طراحی محصول صنعتی مورد مطالعه قرار گیرد و طراحی، تولید، توزیع، استفاده و زباله کردن و بازیافت باید همزمان مطالعه شده و بررسی شوند. بنابراین محصولی که به درستی طراحی شده است می بایست کارا، بادوام، قابل تعمیر و نگهداری و با بازیافت موثر باشد. طراحی به کمک کامپیوتر تجسم بسیار آسان اشیاء بدون داشتن نقشه، مدل و یا نمونه های هزینه بر را برای طراح میسر می کند.

طراحی محصول

این امکانات که امروزه در اختیار طراحان قرارگرفته اند قابلیت تحلیل سریع و کامل طرح ها از قطعات ساده تا سازه های پیچیده را امکان  پذیر می نمایند. با استفاده از مهندسی به کمک کامپیوتر، عملکرد سازه های تحت بار استاتیک یا متناوب و دماهای متغیر را می توان بسیار کارامدتر، دقیق تر و سریع تر از گذشته شبیه سازی، تحلیل و آزمایش کرد. از اینرو صرف زمان و هزینه برای دستیابی به یک طراحی مناسب توجیه پذیرتر و قابل اعتمادتر گشته است.

در ایسامکو توجه به فرآیندهای ساخت و تولید در حین طراحی محصول صنعتی و ارضای بهینه الزامات مشتریان از اصول ثابت مهندسین طراح می­ باشد. در ایسامکو تمرکز اصلی بخش طراحی بر

با رعایت موارد اشاره شده قرار گرفته است.