طراحی مکانیزم

طراحی مکانیزم

 طراحی مکانیزم ، در ایسامکو توسط مهندسان توانمند در این حوزه انجام می پذیرد و بهره مندی از ماشین آلات بروز امکان ساخت را برای مشتریان محترم فرآهم می آورد. ؛ در نگاه کلی شامل طراحی هندسی قطعاتی است که موقعیت و یا موقعیت ها؛ سرعت و یا سرعت هایی؛ شتاب و یا شتاب هایی را به سرعت تکرار شونده و قابل کنترل در اختیار کاربران قرار دهد؛ به بیان دیگر درصورت نیاز به قرارگیری یک قطعه در یک یا چند موقعیت مشخص به صورت تکرارشونده در سیکل های کاری؛ لازم است .مجموعه قطعاتی طراحی شوند که با دریافت ورودی چه به صورت موقعیت چه به صورت سرعت نسبت به ارضای الزامات مدنظر اقدام کند.

در عین حال مکانیزم ها می توانند برای ایجاد پروفیل های سرعت و شتاب در نقاط مشخص نیز بکارگیری شوند؛  مبحث گسترده ای  از ساده ترین مکانیزم ها همچون لنگ و لغزنده تا مکانیزمهای پیچیده مورداستفاده در ربات ها؛ ماشین الات تولید مخصوص و غیره  را شامل می شود.

تعامل طراح مکانیزم با مهندسین ساخت و تولید امریست ضروری

همانطور که در ابتدا اشاره شد؛ طراحی مکانیزم از طراحی ساده هندسی آغاز می شود لیکن جهت ایجاد قابلیت ساخت نیاز به طراحی جزئی و انجام محاسبات جهت بهینه سازی ابعادی و اطمینان از تحمل تنش های وارده می باشد.

طراحی یاتاقان ها؛ طراحی کوپلینگ ها و غیره از جمله مراحلی هست که در اغلب مکانیزم ها از مراحل طراحی جزئی و جهت ورود به فرآیند و مرحله ساخت می باشد که لازم است در تعامل با متخصصین ساخت و تولید بهینه گردد.

امروزه با بکارگیری نرم افزار های بروز می توان مکانیزم را طراحی و پیش از ساخت عملکرد آن را مشاهده و نیروهای وارده به آن را محاسبه نمود.

طراحی مکانیزم در ایسامکو توسط مهندسان با دانش بالا و توانمند در این حوزه انجام می پذیرد.

بهره مندی ایسامکو از متخصصین مجرب و ماشین آلات بروز امکان ساخت مکانیزم طراحی شده را در تطابق با مشخصات مدنظر فرآهم می آورد.